Jakie jest tłumaczenie "assignment" po polsku?

"assignment" - polskie tłumaczenie.

 • volume_up zadanie
 • przypisanie
 • zadana praca
 • volume_up przypisany
 • volume_up żądania
 • zadane prace
 • volume_up wyznaczenie
 • wydzielenie
 • volume_up przypisać
 • przydzielić
 • przydzielać
 • przyporządkować
 • wyasygnować
 • przypisywać

Tłumaczenia

Assignment {rzeczownik}.

 • "specific duty"
 • open_in_new Link do źródła
 • warning Prośba o sprawdzenie

assigned {przymiotnik}

Assignments {liczba mnoga}, assignation {rzeczownik}, assign [ assigned|assigned ] {czasownik}, przykłady użycia, english polish przykłady kontekstowe "assignment" po polsku.

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Przykłady jednojęzyczne

English jak użyć "assignment" w zdaniu, english jak użyć "assigned" w zdaniu, english jak użyć "assignments" w zdaniu, english jak użyć "assignation" w zdaniu, english jak użyć "assign" w zdaniu, english jak użyć "przypisany" w zdaniu, english jak użyć "wyznaczenie" w zdaniu, english jak użyć "wydzielenie" w zdaniu, "give the assignment" - polskie tłumaczenie.

 • volume_up dać przydział
 • volume_up oddać zadanie

"accept the assignment" - polskie tłumaczenie

 • volume_up zaakceptować przypisanie

"assignment editors" - polskie tłumaczenie

 • volume_up redaktorzy przypisania
 • volume_up edytory przypisań

Synonimy (angielski) dla "assignment":

 • appointment
 • designation
 • duty assignment
 • apportioning
 • apportionment
 • assigned responsibility
 • assigned role
 • assigned seat
 • assigned seating
 • assigned target
 • assigned task
 • assigned to
 • assigned value
 • assigned work
 • assignment editors
 • assignment include
 • assignment involve
 • assignment operator
 • assignment papers
 • assignment reporter
 • assignment require
 • assignment statement
 • assignments

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski .

Logowanie społecznościowe

assignment znaczenie

"assignment" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "assignment" po angielsku

Assignment **.

 • zadanie , zadanie domowe , zadana praca (w szkole, na uniwersytecie) [policzalny lub niepoliczalny] That will be your next assignment. (To będzie wasze następne zadanie.) The teacher gave the students an assignment. (Nauczyciel dał uczniom zadanie.) The teacher gave me two homework assignments. (Nauczyciel zadał mi dwa zadania domowe.)
 • zadanie (dla pracownika do wykonania) [policzalny lub niepoliczalny] I got him to stop saying yes to every assignment. (Namówiłem go, że przestał przyjmować każde zadanie.) These assignments are not difficult. (Te zadania nie są trudne.) zobacz także: task
 • przydzielanie zadań (do wykonania) [niepoliczalny] He was late for the assignment, so he had no choice. (On spóźnił się na przydzielanie zadań, więc nie miał wyboru.)
 • przydział , przypisanie (np. jakiegoś miejsca dla kogoś ) [niepoliczalny] Both of his parents were on assignment with the military. (Jego rodzice mieli przydział w wojsku.)

assignment rzeczownik

Dodatkowe przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności. Tłumaczenia dodatkowych przykładów zdań również generowane są przez automatyczny moduł i nie są weryfikowane przez naszych lektorów.

While in private practice, he also took on special government assignments .

Podczas gdy w prywatnej praktyce, również podjął się specjalnych zadań rządowych.

The very best assignment I've ever had was exactly 15 years ago.

Bardzo najlepsze zadanie kiedykolwiek miałem był dokładnie 15 lata temu.

By the end of the week, they had their assignments down.

Przed końcem tygodnia, zaprosili swoje zadania.

I tell another student she did well on the assignment .

Mówię innemu studentowi, że dobrze sobie radziła na zadaniu.

"And you told the others what their general assignments would be?"

"I powiedziałeś innym czym ich cesje generalne byłyby?"

You get the president to order him off his assignment .

Każesz prezydentowi zarządzić go z jego zadania.

Now, she had turned to the final order of business his first assignment .

Teraz, obróciła się do ostatniego porządku obrad jego pierwsze zadanie.

The best he could do was try to live up to the assignment .

Najlepszy mógł zrobić był próbować być zgodnym z przydziałem.

Let's now talk for a little while about the assignment .

Niech teraz rozmawiać na chwilę o zadaniu.

I may have put three in of those for one assignment .

Mogłem położyć trzy w z ci za jeden przydział.

So you work on one assignment at a particular time?

Więc opracowujesz jedno zadanie w szczególnym czasie?

And then she'd get down to work on the other two assignments .

A następnie zabrała się do roboty na drugim dwa zadania.

I was just in time for my assignment out here too.

Przyszedłem w samą porę na swój przydział tutaj też.

Only 10 percent of the women on assignment thought so.

Tylko 10 procent kobiet na zadaniu myślał tak.

A new and different assignment , to start after you've had your leave.

Nowy i inny przydział, zacząć potem miałeś swoje zwolnienie.

"How did she get herself such an assignment in the first place?"

"Jak przyniosła sobie takie zadanie przede wszystkim?"

Now you're sure you understand the nature of your assignment ?

Skoro jesteś pewny, że rozumiesz charakter swojego zadania?

And not when she was out on an assignment for us.

I nie gdy została wyeliminowana na zadaniu dla nas.

But I do want to thank you for the assignment .

Ale chcę aby dziękuję za zadanie.

Over the course of the next two weeks I gave myself a little assignment .

Przeszło bieg następnych dwóch tygodni dałem sobie trochę przydziału.

Often teachers would and should give a summer assignment , something to get ready for the fall.

Często nauczyciele chcieli i powinien wydawać letni przydział, coś przygotować się dla upadku.

He will be working with you to get your next assignment set up as well.

On będzie pracować z tobą by mieć twój następny wywołany przydział też.

At the end of the three weeks, he still has not started the assignment .

Pod koniec trzy tygodni, on wciąż ma nie zacząć zadanie.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

assignment znaczenie

Powiązane zwroty — "assignment"

assignment znaczenie

Słownik DIKI korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym Użytkowników (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Wchodząc na stronę akceptujesz Politykę Prywatności i wyrażasz zgodę na przechowywanie oraz uzyskiwanie dostępu do danych przez stronę https://www.diki.pl w celu poprawy jakości przeglądania naszej witryny, analizy ruchu w naszej witrynie, a także wyświetlania spersonalizowanych treści promocyjnych i reklamowych.

assignment ( język angielski ) [ edytuj ]

assignment znaczenie

 • Cambridge Dictionary +Plus
 • Wyloguj się

Znaczenie słowa assignment w języku angielskim

Your browser doesn't support HTML5 audio

 • It was a jammy assignment - more of a holiday really.
 • He took this award-winning photograph while on assignment in the Middle East .
 • His two-year assignment to the Mexico office starts in September .
 • She first visited Norway on assignment for the winter Olympics ten years ago.
 • He fell in love with the area after being there on assignment for National Geographic in the 1950s.
 • act as something
 • all work and no play (makes Jack a dull boy) idiom
 • be at work idiom
 • be in work idiom
 • housekeeping
 • in the line of duty idiom

Możesz również znaleźć pokrewne wyrazy, zwroty i synonimy w kategoriach:

assignment | American Dictionary

Assignment | business english, zobacz także, przykłady assignment, kolokacje z assignment.

Są to słowa często używane w połączeniu z assignment .

Kliknij na kolokację, aby zobaczyć więcej przykładów.

Tłumaczenie assignment

Uzyskaj szybkie, bezpłatne tłumaczenie!

{{randomImageQuizHook.quizId}}

a person whose job is changing words, especially written words, into a different language

Scarce, scant and sparse (Ways of saying ‘not enough’)

Scarce, scant and sparse (Ways of saying ‘not enough’)

assignment znaczenie

Dowiedz się więcej dzięki +Plus

 • Świeże i godne polecenia {{#preferredDictionaries}} {{name}} {{/preferredDictionaries}}
 • Definicje Jasne wyjaśnienia naturalnego, mówionego i pisanego języka angielskiego. angielski Learner’s Dictionary Essential British English Essential American English
 • Gramatyka i tezaurus Objaśnienia naturalnego użycia języka angielskiego w piśmie i mowie gramatyka Tezaurus
 • Pronunciation British and American pronunciations with audio English Pronunciation
 • angielski–chiński (uproszczony) Chinese (Simplified)–English
 • angielski–chiński (tradycyjny) Chinese (Traditional)–English
 • angielski–holenderski holenderski–angielski
 • angielski–francuski francuski–angielski
 • angielski–niemiecki niemiecki–angielski
 • angielski–indonezyjski indonezyjski–angielski
 • angielski–włoski włoski–angielski
 • angielski–japoński japoński–angielski
 • angielski–norweski norweski–angielski
 • angielski–polski polski–angielski
 • angielski–portugalski portugalski–angielski
 • angielski–hiszpański hiszpański–angielski
 • Dictionary +Plus Listy słów
 • on assignment
 • amerykański    Noun
 • Translations
 • Wszystkie tłumaczenia

Dodaj assignment do jednej z poniższych list lub utwórz nową.

{{message}}

Coś poszło nie tak.

Pojawił się problem z wysłaniem raportu.

assignment znaczenie

 • Strona główna
 • Dodaj znaczenie
 • Użytkownicy
 • angielski polski
 • polski angielski
 • polski francuski
 • polski hiszpański
 • polski niemiecki
 • polski portugalski
 • polski włoski
 • polski rumuński
 • polski niderlandzki
 • polski grecki
 • polski duński
 • polski szwedzki
 • polski fiński
 • polski irlandzki
 • polski maltański
 • polski słoweński
 • polski litewski
 • polski estoński
 • polski słowacki
 • polski węgierski
 • polski łotewski
 • polski bułgarski
 • polski czeski
 • polski chorwacki
 • polski japoński
 • polski koreański
 • polski chiński
 • polski rosyjski
 • Więcej języków

Słownik angielski - polski

Przeniesienie.

Przeniesienie wpływów lub należności wynikających z umowy

rodzaj sprzedaży, np. przeniesienie lub powierzenie

Przeniesienie gruntów przez miasto Mikkeli

W innej sytuacji przeniesienie praw, szczególnie na inne agencje, jest wykluczone.

Przydział : Przydział oznacza przeniesienie Państwa praw wynikających z niniejszej Umowy (np. prawa do otrzymania rekompensaty, jeśli takie obowiązuje).

przeniesienie

Zadania wynikające z koncesji.

zastaw lub cesja są bezwarunkowe i nieodwołalne.

Cesja wierzytelności przysługującej Dostawcy wobec nas wymaga naszej zgody.

17,3 Cesja praw do eksploatacji na odtwarzaczu Content

lub cesja ubezpieczenia na życie z zewnętrznej firmy.

Cesja stanowi dodatkowe zabezpieczenia dla instytucji bankowej.

przydzielanie widma

Przydział widma, artykuły naukowe, synonimy i terminy pokrewne angielski, radio frequency spectrum assignment, radio spectrum assignment, spectrum assignment, carry-over of appropriations, transposition, przykłady angielski - polski, assignment process, frequency assignment, assignment of a radio frequency or radio frequency channel, group assignment command, assignment of cases, pre-assignment period, tłumaczenie w kontekście angielski - polski.

Kupiec: Ta karta musi być zagrana w trakcie fazy podliczania.

ania zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu,

W tym widoku wyświetlane Praca przydział u planowane razem z pakietem pracy ukończony przydział u.

Aby określić właściciel przydział u, w polu Domyślny właściciel przydział u, typ lub wyszukiwanie nazwy właściciel przydział u.

Każdy nałóg jest drogą do zguby, jest dziełem szatana.

1994-1995 specjalnie wyznaczony ambasador w grupie specjalnie wyznaczonych ambasadorów,

Akademia Policyjna 2: Pierwsze zadanie / Police Academy 2: Their First Assignment

Tytuł plakatu: Police Academy 5: Assignment: Miami Beach

uda nam się trafić, to przydzielamy je (udane strzały) stworom na planszy.

Operator przypisania Operator przypisania (=) powoduje, że operand znajdujący się po lewej stronie operatora przypisania zmienia wartość na wartość operandu znajdującego się po prawej stronie operatora.

Obsługiwane jest zarówno przypisanie absolutne (zmienna = wartość) jak i przypisanie operatorowe (inne formy)

przydzielanie czasu na start i lądowanie na trasie

Inwestor wspierający się naszą pisemną ekspertyzą żądał usunięcia błędów.

Instrukcja ta wykonuje dwie rzeczy. jeżeli wyrażenie rozpoczyna się od "<zmienna> <przypisanie> ...", to jest traktowane jak instrukcja przypisania.

Najczęściej wyszukiwane zapytania angielski : 1-200 , -1k , -2k , -3k , -4k , -5k , -7k , -10k , -20k , -40k , -100k , -200k ,

Najczęściej wyszukiwane zapytania polski : 1-200 , -1k , -2k , -3k , -4k , -5k , -7k , -10k , -20k , -40k , -100k , -200k ,

Traduction   Translation   Traducción   Übersetzung   Tradução   Traduzione   Traducere   Vertaling   Tłumaczenie   Mετάφραση   Oversættelse   Översättning   Käännös   Aistriúchán   Traduzzjoni   Prevajanje   Vertimas   Tõlge   Preklad   Fordítás   Tulkojumi   Превод   Překlad   Prijevod   翻訳   번역   翻译   Перевод  

 • Zarejestruj się

assignment znaczenie

 • angielski (amerykański)

Co znaczy what does "understand the assignment" mean? i just know it as a popular slang term, right? if you can, give me some examples. Thanks ? Zobacz tłumaczenie

 • Report copyright infringement

modal image

Sounds like your asking from a tiktok song 🤣 but here is what I will tell you. "understood the assignment" means that someone (he/she/they/them) was giving a task or something to do and the person that was given the task knew exactly what to do. Meaning they finished the assignment and did it well. Hope this helps! Feel free to ask me anything else and be sure to leave a follow on my profile:)

assignment znaczenie

 • Jaka jest różnica między assignment i task ?
 • Czy to brzmi naturalnie? Kindly find the attached are my assignments (in email composing)
 • Could you help me with my assignment? Check my answers, please. I have to complete the following...
 • Co znaczy do u know what's better than 69? it's 88 because u get 8 twice. please explain the joke.?
 • Co znaczy abg ?
 • Co znaczy Twunk?
 • Co znaczy delulu?
 • Co znaczy golden shower?
 • Co znaczy Cala Polska wali speeda (see the pic in comments) - is it about drugs, or can it mean s...
 • Co znaczy na parapetówce?
 • Co znaczy Nie jest to głupi pomysł peoeim wam ?
 • Co znaczy mają docinki?
 • Co znaczy spotkałam internecie?
 • Jak to przetłumaczyć na japoński? 我是一隻會飛翔的貓♥
 • Co znaczy 추행범?

Symbol poziomu znajomości języka pokazuje stopień, w jakim użytkownicy posługują się wybranymi językami. Ustawienie swojego poziomu językowego pomoże innym użytkownikom udzielać odpowiedzi, które nie będą dla Ciebie zbyt skomplikowane lub zbyt proste.

Masz trudności ze zrozumieniem odpowiedzi na pytania w języku docelowym.

Umiesz tworzyć proste pytania i rozumiesz proste odpowiedzi.

Potrafisz zadawać każdego rodzaju pytania ogólne i rozumiesz dłuższe odpowiedzi.

Potrafisz zrozumieć długie i skomplikowane odpowiedzi.

Show your appreciation in a way that likes and stamps can't.

By sending a gift to someone, they will be more likely to answer your questions again!

assignment znaczenie

If you post a question after sending a gift to someone, your question will be displayed in a special section on that person’s feed.

modal image

Rozwiązuj problemy łatwiej dzięki aplikacji!

 • Znajdź odpowiedź, której szukasz, pośród 45 milionów zapisanych odpowiedzi!
 • Ciesz się funkcją automatycznego tłumaczenia podczas szukania odpowiedzi!
 • It’s FREE!!

app store

 • Co znaczy what does "un...

IMAGES

 1. How to Grade Online Assignments and Exams

  assignment znaczenie

 2. Weekly Assignment Sheet

  assignment znaczenie

 3. Free Assignment Tracker With Simple and Detailed Versions

  assignment znaczenie

 4. assignment 5

  assignment znaczenie

 5. Write effective assignment in short time: College management for students

  assignment znaczenie

 6. Assignment Front Page 2020-2022

  assignment znaczenie

VIDEO

 1. Konkurencja czy współpraca?

 2. Znaczenie Schon wieder #jednosłowo #jezykniemiecki

 3. Znaczenie wczesnej traumy dla rozwoju dziecka

 4. CAŁA PRAWDA O AKADEMIKU I STUDIACH!

 5. Czego boi się OJCIEC Jasia? 😱

 6. 💚 Słowa, które mają moc

COMMENTS

 1. What Is the Abbreviation for “assignment”?

  According to Purdue University’s website, the abbreviation for the word “assignment” is ASSG. This is listed as a standard abbreviation within the field of information technology.

 2. What Is a Deed of Assignment?

  In real property transactions, a deed of assignment is a legal document that transfers the interest of the owner of that interest to the person to whom it is assigned, the assignee. When ownership is transferred, the deed of assignment show...

 3. What Is a Notice of Assignment?

  A Notice of Assignment is the transfer of one’s property or rights to another individual or business. Depending on the type of assignment involved, the notice does not necessarily have to be in writing, but a contract outlining the terms of...

 4. ASSIGNMENT

  Jakie jest tłumaczenie "assignment" po polsku? en assignment = pl zadanie. chevron_left. Tłumaczenia Znaczenie Synonimy Wymowa Zdania

 5. assignment

  assignment - tłumaczenie na polski oraz definicja. Co znaczy i jak powiedzieć "assignment" po polsku? - zadanie, zadanie domowe, zadana praca (w szkole

 6. assignment

  assignment (język angielski) Edytuj. wymowa: wymowa amerykańska. znaczenia: rzeczownik. (1.1) praca domowa: (1.2) przeniesienie własności, cesja

 7. assignment

  Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia. Zasugeruj przykład. Wyświetl

 8. assignment

  With their support, he was able to expand the post's influence to include making officer assignments and promotion recommendations and advising field

 9. Znaczenie ASSIGNMENT, definicja w Cambridge English Dictionary

  assignment definicja: 1. a piece of work given to someone, typically as part of their studies or job: 2. a job that…. Dowiedź się więcej.

 10. Definicja I Znaczenie Assignment

  Co znaczy assignment? Tutaj znajdziesz 3 definicję słowa assignment. Możesz również dodać swoją deninicję słowa assignment

 11. assignment

  together with an assignment of rights from an all-risk insurance policy for the amount of PLN 150 million (the Mortgage), (ii) a surety by Inwestycje Polskie Sp

 12. assignment

  Assignment OperatorThe assignment operator (=) causes the operand on the

 13. international assignment

  An international interest, a prospective international interest or an assignment or prospective assignment of an international interest may be registered, [...].

 14. Co znaczy what does "understand the assignment" mean? i just

  Sounds like your asking from a tiktok song but here is what I will tell you. "understood the assignment" means that someone